مجموعه مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»

چراغ اول ـ فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد

چراغ دوم ـ جدال با مدعی

چراغ سوم _ بکشم جیغ و زنم داد که آزادی نیست!

چراغ چهارم _ الاغی که از شیر فرار می‌کند!

چراغ پنجم _ بی‌خاصیت‌تر از سیب‌زمینی؟ یا ایدئولوژیک بودن؟

چراغ ششم _ خرافه‌های مدرن در مغالطه چهارشنبه‌های سفید

چراغ هفتم _ اشتباه نکن! آنها دین ترا نشانه رفته‎‌اند، نه فقط حکومت ترا

چراغ هشتم _ پایین شعر من، امضا نمی‌کنی؟

چراغ نهم _ مکن باور! که نیرنگ است نیرنگ

چراغ دهم _ علی هنوز به محراب حق اذان دارد

چراغ یازدهم _ فحاشی‌های مدرن

چراغ دوازدهم _ یا شلاق نمی‌دانی چیست و یا هزار نمی‌دانی که چند است

چراغ سیزدهم _ خام‌اندیشی و محال‌اندیشی لیبرال‌ها

چراغ چهاردهم _ سلاح‌های مخفی ما و خط قرمزهای نامرئی آنها

– چراغ پانزدهم _ اکثریت؛ اما نه هر اکثریتی!

– چراغ شانزدهم _ سند مظلومیت انقلاب

چراغ هفدهم _ استحمار بشریت از محیط کار تا اتاق خواب

– چراغ هجدهم _ چالشی به‌نام مقبولیت

– چراغ نوزدهم _ سجده شکر

چراغ بیستم _ اندر حکایت مناظره آن مرد بهشتی و آن بازرگان

چراغ بیست‌ویکم _ تقدیم به سپهسالار لشکر اسلام و بزرگ‌سردار تاریخ ایران، شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی، و دو یار جاودانه‌اش در دنیا و آخرت، شهید‌ابومهدی‌المهندس و شهید‌عماد‌مغنیه اعلی‌الله‌تعالی‌درجاتهم‌فی‌اعلی‌علیین

– چراغ بیست‌ودوم _ و اما، نظرسنجی

– چراغ بیست‌وسوم _ رفراندومی دیگر؟

– چراغ بیست‌وچهارم _ نگر تا چه زاید، شب آبستن است