چراغ هجدهم _ چالشی به‌نام مقبولیت

چراغ هجدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «چالشی به نام مقبولیت» پیش روی شماست.
در گفتارهای قبلی این سلسله مقالات، توضیح داده شد که دو شرط طرفداران لیبرالیسم برای مشروعیت حکومت‌ها، یعنی «ایدئولوژیک نبودن» و «مقبولیت»، دارای تناقض‌های متعددی است. این مقاله به دو موضوع مهم دیگر، در خصوص مقبولیتِ یک نظام سیاسی، اشاره داشته و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که:
– چگونه و با چه معیارهایی می‌توان میزان مقبولیت یک نظام سیاسی را در نظر مردم سنجید؟
– مقبولیت یک نظام سیاسی در مرحله تأسیس، چه تفاوت‌هایی با مقبولیت در مرحله استقرار آن نظام دارد؟
– معیارهای سنجش مقبولیت یک نظام سیاسی در نزد طرفداران لیبرالیسم کدام است؟

مقدمه چراغ هجدهم

متن مقاله چراغ هجدهم (چالشی به نام مقبولیت)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»