سی‌دی‌ها

فایل‌های صوتی جلسات حلقه شامل تفسیر سوره‌های قصص، مریم، ناس و قلم به شرح زیر در آرشیو حلقه موجود است.

در صورت تمایل برای دریافت سی‌دی‌ها با آدرس ایمیل rohani_seyyed_mohammad@yahoo.com تماس بگیرید.

۱- صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
نگاهی به تفسیر سوره قصص (۴ سی‌دی)
۱۳۸۱-۱۳۸۲

۲- هزار سال تنهایی
نگاهی به تفسیر سوره مریم (۵ سی‌دی)
۱۳۸۳-۱۳۸۴

۳- درآمدی بر فلسفه حقوق بشر
نگاهی به تفسیر سوره ناس (۲ سی‌دی)
۱۳۸۴

۴- از اخلاق داروینی تا خلق عظیم
نگاهی به تفسیر سوره قلم
۱۳۸۷