چراغ بیست‌ودوم _ و اما، نظرسنجی

چراغ بیست‌ودوم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «و اما، نظرسنجی» پیش روی شماست.
از آنجا که «نظرسنجی»، یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی نظام‌های سیاسی در میان طرفداران لیبرالیسم است، در این مقاله یکی از نظرسنجی‌‌های مهم داخلی را تحلیل می‌کنیم، تا میزان مقبولیت حکومت جمهوری اسلامی ایران نزد مردم این کشور را براساس نگاه غربی‌ها، بسنجیم. در این مقاله با نگاهی به نتایج این نظرسنجی با عنوان «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» ـ که در سال ۱۳۸۰ توسط دولت موسوم به «اصلاحات» منتشر شده ـ پرسش‌های مهمی را بررسی می‌کنیم، از قبیل اینکه:
– باورهای دینی مردم ایران چگونه است؟
– آیا مردم ایران به حضور دین در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی اعتقاد دارند؟
– به نظر مردم ایران، حاکمیت کشور چه‌اندازه برای نظر آنها ارزش قائل است؟

مقدمه چراغ بیست‌ودوم

متن مقاله چراغ بیست‌ودوم (و اما، نظرسنجی)

پیوست: رجز بعد از شهادت حاج قاسم

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»