چراغ سوم _ بکشم جیغ و زنم داد که آزادی نیست!

چراغ سوم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «بکشم جیغ و زنم داد که آزادی نیست!» پیش روی شماست.
از این مقاله بحث خود را درباره «بحران مشروعیت» آغاز می‌کنیم و پیرامون پرسش‌های زیر سخن می‌گوییم:
– معنای مشروعیت چیست؟
– ملاکِ داشتنِ مشروعیت چیست؟
– استدلالات ما درباره مشروعیت بر چه پایه‌‌هایی باید استوار باشد؟

مقدمه مقاله سوم

متن مقاله چراغ سوم (بکشم جیغ و زنم داد که آزادی نیست!)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»