چراغ نوزدهم _ سجده شکر

چراغ نوزدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «سجده شکر» پیش روی شماست.
در گفتارهای قبلی این سلسله مقالات، دلایل و شواهد مختلفی ارائه شد برای بیان تناقض‌هایی که در معیارهای مشروعیت حکومت‌ها در میان طرفداران لیبرالیسم، وجود دارد. در این مقاله و مقاله‌های بعدی، به موضوع مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود. مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این مقاله عبارتند از:
– آیا حکومتی که امروز در کشور ایران استقرار دارد، با بحران مشروعیت روبروست؟
– آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران، براساس معیارهای طرفداران لیبرالیسم، دارای مشروعیت است؟
– شواهد تاریخی در مورد مقبولیتِ جمهوری اسلامی ایران در دوران تاسیس، چه می‌گوید؟

مقدمه چراغ نوزدهم

متن مقاله چراغ نوزدهم (سجده شکر)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»