چراغ بیست‌وچهارم _ نگر تا چه زاید، شب آبستن است

چراغ بیست‌وچهارم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «نگر تا چه زاید، شب آبستن است!» پیش روی شماست.
در گفتارهای قبلی این سلسله مقالات، نشان دادیم که در معیارهای مشروعیت حکومت‌ها در میان طرفداران لیبرالیسم، چه تناقض‌هایی وجود دارد. همچنین گفتیم که حکومت امروز ایران هم مثل هر حکومت دیگری، نمی‌تواند فارغ از ایدئولوژی باشد. سپس میزان مقبولیت این حکومت را در زمان تأسیس و در مرحله استقرار، بررسی کردیم. در چراغ‌های «بیست‌ودوم» و «بیست‌وسوم»، نتایج دو نظرسنجی را ـ که با عنوان «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ منتشر شده است ـ برای ارزیابی مقبولیت نسبی جایگاه حکومت در نزد مردم کشورمان، تحلیل کردیم.
مطالب این چراغ بر روی دو موضوع زیر متمرکز شده است:
– اول، تأملی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، که در اسفند سال گذشته برگزار شد.
– دوم، نگاهی به آخرین نظرسنجی‌های معتبری که توسط نهادهای بین‌المللی، از داخل ایران صورت گرفته، به منظور بررسی میزان مقبولیت حکومت فعلی ایران در نزد مردم.

مقدمه چراغ بیست‌وچهارم

متن مقاله چراغ بیست‌وچهارم (نگر تا چه زاید، شب آبستن است)

پیوست: متن کامل و ترجمه نظرسنجی‌های دانشگاه مریلند و ایران‌پل

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»