چراغ بیست‌وسوم _ رفراندومی دیگر؟

چراغ بیست‌و‌سوم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «رفراندومی دیگر؟» پیش روی شماست.

در مقالات قبلی نشان دادیم که معیارهای مشروعیت حکومت‌ها در میان طرفداران لیبرالیسم، تناقض‌های منطقی دارد. اما از آنجا که «نظرسنجی» از ملاک‌های مهم آنها برای مشروعیت حکومت‌هاست، در چراغ بیست‌ودوم با تحلیل یک نظرسنجی مهم داخلی، میزان مقبولیت حکومت فعلی ایران را براساس همان ملاک پیروان لیبرالیسم، بررسی کردیم. در مقاله پیش‌رو، نتایج آخرین دوره این نظرسنجی را ـ که در سال ۱۳۹۴ توسط دولت موسوم به «اعتدال» منتشر شده ـ بررسی می‌کنیم تا نگاه مردم نسبت به حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران را در اوایل دهه ۹۰ بسنجیم.

مقدمه چراغ بیست‌و‌سوم

متن مقاله چراغ بیست‌وسوم (رفراندومی دیگر؟)

پیوست: تقدیم به پزشکان و پرستاران مؤمن و مجاهد

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»