چراغ بیست‌ویکم _ تقدیم به سپهسالار لشکر اسلام و بزرگ‌سردار تاریخ ایران، شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی، و دو یار جاودانه‌اش در دنیا و آخرت، شهید‌ابومهدی‌المهندس و شهید‌عماد‌مغنیه اعلی‌الله‌تعالی‌درجاتهم‌فی‌اعلی‌علیین

چراغ بیست‌ویکم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» را به سپهسالار لشکر اسلام و بزرگ‌سردار تاریخ ایران، شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی، و دو یار جاودانه‌اش در دنیا و آخرت، شهید‌ابومهدی‌المهندس و شهید‌عماد‌مغنیه اعلی‌الله‌تعالی‌درجاتهم‌فی‌اعلی‌علیین، تقدیم کردیم. از این رو، مانند چراغ‌های دیگر نیست و در آن با ذکر روایتی از آخرین پیام‌آور خدا درباره جهاد، به پرسش‌های زیر می‌پردازیم:
– «مجاهدان» چه کسانی هستند و چه تفاوتی با «قاعدین» دارند؟
– جوهره اصلی «امر به معروف» و «نهی از منکر» ـ به‌عنوان یکی از شعبه‌های جهاد ـ چیست؟
– چرا «صداقت و راستی» و «بیزاری از گناه و گناه‌پیشگان»، از شعبه‌های جهاد هستند؟

مقدمه چراغ بیست‌و‌یکم

متن مقاله چراغ بیست‌ویکم (تقدیم به سپهسالار لشکر اسلام و بزرگ‌سردار تاریخ ایران، شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی، و دو یار جاودانه‌اش در دنیا و آخرت، شهید‌ابومهدی‌المهندس و شهید‌عماد‌مغنیه اعلی‌الله‌تعالی‌درجاتهم‌فی‌اعلی‌علیین)

پیوست: آه ای شهادت العجل

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»