چراغ پنجم _ بی‌خاصیت‌تر از سیب‌زمینی؟ یا ایدئولوژیک بودن؟

چراغ پنجم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «بی‌خاصیت‌تر از سیب‌زمینی؟ یا ایدئولوژیک‌ بودن؟» پیش روی شماست.
در مقالات قبلی درباره «معنای مشروعیت» و «ملاک‌های آن» مطالبی را بیان کردیم، و گفتیم که بدون ارائه تعریفی از «انسان» و «سعادت بشر»، نمی‌توان درباره «ملاک‌های مشروعیت» سخن منطقی گفت. حال سعی داریم با روشن کردن چراغ پنجم، بر تاریکی حاصل از یکی از رایج‌ترین مغالطه‌ها، پرتوی بیفشانیم و جایگاه گریزناپذیر جهان‌بینی و ایدئولوژی را در بحث مشروعیت، بهتر نشان دهیم. در این مقاله نشان خواهیم داد که جمله «حد آزادی هرکس تا آن‌جاییست که مانع آزادی دیگران نباشد»، ـ که شاید بتوان گفت جمله طلایی و مقدس لیبرالیزم است ـ عمیقا مبتنی بر یک ایدئولوژی است.

مقدمه چراغ پنجم

متن مقاله چراغ پنجم (بی‌خاصیت‌تر از سیب‌زمینی؟ یا ایدئولوژیک بودن؟)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»