منتخب مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان فی تفسیر القرآن»

مقاله سیزدهم _ مخالفان خلیل؛ گذشته و حال

مقاله بیستم _ نعل وارونه

مقاله بیست‌ودوم _ چه کسی از لبان رئیس جمهور بوسه می‌چیند؟

مقاله بیست‌وسوم _ محل نزاع

مقاله سی‌ام _ خیانت به فرهنگ جمهوریت

مقاله سی‌وسوم _ خودکشی از ترس مرگ