مقاله سیزدهم _ مخالفان خلیل؛ گذشته و حال

سیزدهمین مقاله از سلسله مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان فی تفسیر القرآن» با عنوان «مخالفان خلیل؛ گذشته و حال» منتشر شد.

به منظور مشاهده مقاله بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید:

چکیده مقاله سیزدهم

متن مقاله سیزدهم (مخالفان خلیل؛ گذشته و حال)

سایر مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان»