مقاله بیست‌وسوم _ محل نزاع

بیست‌وسومین مقاله از سلسله مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان فی تفسیر القرآن» با عنوان «محل نزاع» منتشر شد.

به منظور مشاهده مقاله بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید:

چکیده مقاله بیست‌وسوم

متن مقاله بیست‌وسوم (محل نزاع)

سایر مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان»