مقاله بیستم _ نعل وارونه

بیستمین مقاله از سلسله مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان فی تفسیر القرآن» با عنوان «نعل وارونه» منتشر شد.

به منظور مشاهده مقاله بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید:

چکیده مقاله بیستم

متن مقاله بیستم (نعل وارونه)

سایر مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان»