مقاله بیست‌ودوم _ چه کسی از لبان رئیس جمهور بوسه می‌چیند؟

بیست‌ودومین مقاله از سلسله مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان فی تفسیر القرآن» با عنوان «چه کسی از لبان رئیس جمهور بوسه می‌چیند؟» منتشر شد.

به منظور مشاهده مقاله بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید:

چکیده مقاله بیست‌ودوم

متن مقاله بیست‌ودوم (چه کسی از لبان رئیس جمهور بوسه می‌چیند؟)

سایر مقالات «نگاهی به سوره شعراء بر اساس کتاب المیزان»