About Us
 

سی‌دی‌های حلقه

فايل هاي صوتي جلسات حلقه شامل تفسير سوره‌هاي قصص، مريم، ناس و قلم به شرح زير در آرشيو حلقه موجود است. در صورت تمايل براي دريافت سي‌دي‌ها با آدرس ايميل rohani_seyyed_mohammad@yahoo.com تماس بگيريد.

1- صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
   نگاهی به تفسیر سوره قصص (4 سي دي)
    1381-1382

2- هزار سال تنهایی
    نگاهی به تفسیر سوره مریم (5سي دي)
    1383-1384

3- درآمدی بر فلسفه حقوق بشر
    نگاهی به تفسیر سوره ناس (2سي دي)
     1384

4- از اخلاق دارويني تا خلق عظيم
    نگاهی به تفسیر سوره قلم
    1387